Operativní řešení
průmyslových
elektroinstalací

Služby


Průmyslové
elektroinstalace


Opravy a rekonstrukce osvětlení výrobních hal


Stožárové a venkovní osvětlení průmyslových provozů


Modernizace provozů při změnách výroby


Napájecí přívody pro nové a přemísťované technologie strojních zařízení


Přeložky a opravy kabelových tras


Oprava a údržba rozvoden VN a NN


Revize
el. zařízení


Výchozí a periodické revize objektů a hromosvodů


Revize, kontroly a preventivní prohlídky zařízení pracovních strojů


Revize, kontroly a prohlídky el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2


Evidence a hlídání termínů dle plánu revizí


Rozvaděče
NN


Opravy a rekonstrukce stávajících rozvaděčů ve výrobním provozu


Výroba rozvaděčů


Ostatní
služby


Pohotovostní poruchová služba pro smluvní zákazníky


Návrhy potřebných opatření k dosažení minimálních nákladů na el. energii


Správa budov - zajišťování komplexních technických služeb


Zámečnické práce


O nás


Zkušenosti, spolehlivost, operativa

Již 12 let jsme spolehlivými partnery v oblasti elektroinstalací pro průmyslové podniky.

Dokážeme operativně řešit vaše požadavky.

Zázemí sehranného týmu je vám plně k dispozici.

Držíme slovo.

Kontakt


Elektromontáže Liberec s.r.o.

Operativní řešení průmyslových elektroinstalací

IČO: 25465635


Adresa

Dr. Milady Horákové 340
460 06 Liberec
Česká Republika

Telefon a email

T: 603 473 028
T: 737 902 000
E: info@elektromontaze-lbc.cz